Biblioteca Publică Orășenească
”Ion Creangă” Florești 

Consultați adresa nouă          http://florbib.wix.com/biblioteca